SYSTEMY OCHRONY

Integracja systemów ochrony

Ilość elektroniki w budynkach ciągle rośnie. Właściwe wykorzystanie możliwości tych urządzeń wymaga specjalnego oprogramowania do komunikacji z obsługą, aby w jasny sposób poinstruować służby ochrony o istotnych dla bezpieczeństwa zdarzeniach i wskazać jak mają się zachować.


Sygnalizacja włamania

Sygnalizacja włamania we wszystkich typach obiektów, czujki ruchu, dymu, gazu, sygnalizacja zalania, połączenia z agencjami ochrony.


Telewizja dozorowa (monitoring)

Systemy telewizji dozorowej tradycyjne i IP, zdalny dozór obiektów, oświetlacze podczerwieni, kamery do odczytu tablic rejestracyjnych, cyfrowa detekcja ruchu.


Kontrola dostępu

Systemy kontroli przejść wyposażone w funkcję rejestracji i oprogramowanie do rozliczania czasu pracy zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Pracy.


Ochrona terenów otwartych

Ochrona terenów otwartych, bariery podczerwieni i mikrofalowe, systemy sejsmiczne, sygnalizacja przekroczenia ogrodzenia.


Systemy ppoż

Posiadamy uprawnienia projektowe CNBOP w Józefowie k/Warszawy, stosujemy głównie urządzenia Polon-Alfa.


Bramki sklepowe

Ochrona przeciwkradzieżowa, oferujemy bramki we wszystkich aktualnie stosowanych technologiach, materiały eksploatacyjne, również systemy do ochrony księgozbiorów.